PAVEL HRUBEŠ

 HUDEBNÍ SKLADATEL

Varhanní cyklus

MINIATURES FOR ORGAN

Pavla Hrubeše

Hudba Pavla Hrubeše většinou nezaznívá z koncertních pódií. Tato hudba je spíše určena sloužit coby podkres k různým rozhlasovým a televizním pořadům, (např. dokumenty: Z rodu přemyslovců, Z rodu lucemburků, Pomozte dětem, cyklus Potomci slavných, soutěžní pořady Tutovka, Hry bez hranic, Videostop) nebo jako filmová hudba ( Tuláci, Waterloo po česku, Martina Sáblíková, Svět očima Zikmunda a Hanzelky, Z letopisů Máselné lhoty a pod.), jako hudba k pohádkám (např. Tři dary lásky, Král který rád hrál, Tajemství Ďáblova chřtánu, Neklejte princi, Vápenička, Student Vilém, Sůva z nudlí, O vodníkovi Jakoubkovi a další) nebo jako hudební složka reklamních spotů a znělek pořadů. (Studio Rosa, Objektiv, Videostop, Salon český, FKÚ pátrá, Golf magazín, mistrovství světa v krasobruslení 1994, či mistrovství světa v ledním hokeji 2003 a podobně.) Hudba, která se provozuje v církevních stavbách je také určena sloužit, ne jako podkres filmových obrazů, ale jako prostředek k povznesení mysli, vyjádření pokory a hudební doprovod bohoslužeb.

 

S posláním hudby jako služby se Pavel Hrubeš ztotožnil již jako sedmnáctiletý student, když přebíral rodinnou varhanickou štafetu po předčasně zemřelém otci. (Pavel Hrubeš, 1930 - 1974, několik let vězněn v komunistických lágrech, varhaník, laický kazatel). V modlitebnách Církve bratrské v Kralupech a v Praze, později i Církve Československé husitské tuto štafetu držel až do své promoce na Karlově univerzitě, kdy musel nastoupit k jiné, tentokrát povinné, službě v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého v Praze coby zpěvák mužského sboru.

Po ukončení vojenské služby se sice k harmoniu a varhanám nevrátil, ale nepřestal je na svých četných cestách po celém světě vyhledávat (různé příležitostné hry a setkání, nebo soukromé koncerty). V dalším období vykonával různé hudební funkce, nejprve v Československém rozhlase hudebního redaktora a dramaturga, později v Československé televizi hudebního režiséra.

 

Vzhledem k náročnosti a úspěchům vlastní tvůrčí práce se v roce 1987 rozhodl věnovat pouze skladatelské činnosti a příležitostně režii ozvučení v Československé televizi. Postupně začal vydávat a distribuovat vlastní autorská alba na různých nosičích. Do jubilejního roku 2017 natočil celkem 60 CD.

 

Ke dvacátému výročí vyhlášení České republiky v roce 2013 byl Ochranným svazem autorským zařazen do dvacítky nejhranějších a nejúspěšnějších skladatelů za posledních dvacet let (www.osa.cz - autor in, zima 2013).

Varhanní cyklus Miniatures for organ vznikl v roce 2010. Tento soubor skladeb byl původně vytvořen na objednávku hudebního vydavatelství Studio Fontana, jako součást hudební knihovny, určené pro ozvučování pořadů a kulturních akcí, exportované do celého světa (album vyšlo ve Studio Fontana FN 308, 2010, natočil Pavel Hrubeš). Díky oblibě u hudebních ozvučovatelů různých televizních společností si tyto skladby Pavel Hrubeš zařadil do svého koncertního programu v rámci MDA Tour. Původní skladby byly upraveny s větším ohledem na autorovy improvizační schopnosti. Několik skladeb přibylo a tak vzniklo toto album, v podstatě hudebně zvukový experiment, využívající možností vybraných nástrojů pražského stavitele varhan Štěpána Emanuela Petra, kolínského Dómu svatého Petra a píšťal katedrály svatého Patrika v Dublinu.

 

Pavel Hrubeš vždy oddaně sloužil hudbě, a proto je třeba věřit, že ta jeho varhanní poslouží dobré věci, nebo alespoň závanu čerstvé myšlenky.

Katedrála v Kolíně nad Rýnem

Distribuce CD:

 

PH ART, PhDr. Pavel Hrubeš

Náchodská 439

193 00 Praha 9

 

tel./fax: +420 602 170 877

 

e-mail: PavelHrubes@seznam.cz

© 2017 Pavel Hrubeš